ženskosť: Výsledky už po niekoľkých dňoch?

Ide o výrobky, ktoré sú zamerané na ženské orgány, ale ktoré sú stále v ranom štádiu. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, čo robiť, keď niekto nevie, čo chce, kliknite sem.

Táto stránka obsahuje:

Recenzia každého produktu je rozdelená na dve časti. Prvá časť pojednáva o produkte, druhá časť pojednáva o výhodách produktu pre ženu určitého veku. Pre každý produkt je v tabuľke uvedený počet žien, ktoré by mohli pomôcť, a približný čas, ktorý by im pomohol. Dúfam, že to bude užitočné. Existuje niekoľko druhov výrobkov, o ktorých tu nehovorím. V minulosti som písal o automatickom „bodyguardovi“ Fembotovi, ktorý som postavil v jazyku C #. Tento blogový príspevok si môžete skontrolovať tu. Fembot pracuje tak, že odhaľuje špecifické „pohlavie“ tela. Sledovaním rôznych typov tela a porovnávaním s Fembotom môže zistiť, či je žena „mužskou“ alebo „ženskou“ osobou, a preto môže žene pomôcť. Fembot môže byť naprogramovaný tak, aby monitoroval nielen ženy, ale má určité obmedzenia, pokiaľ ide o to, kedy sa dá použiť. Čo nerobí, je povedať žene, že je ženou, iba monitoruje telo.

Najnovšie názory na produkt

Forte Love

Forte Love

Jenna Camacho

Pokiaľ ide o tému vylepšenia žiadostivosti, Forte Love nie je okolo - prečo? Ak si prečítate svedec...

Femmax

Femmax

Jenna Camacho

Čoraz viac nadšencov hovorí o produkte a jeho úspechoch súvisiacich s aplikáciou Femmax. Samozrejme...