រូបរាង: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

អ្នកក៏អាចមើលការពិនិត្យផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំនៅប្លក់ស្បែករបស់ខ្ញុំនៅទីនេះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនស៊ាំជាមួយខ្ញុំខ្ញុំពិនិត្យមើលផលិតផលដែលខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំផ្ទាល់ជឿជាក់ថាស្ត្រីទាំងអស់អាចមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមានអ្វីៗជាច្រើនដែលយើងជាស្ត្រីត្រូវផ្តោតអារម្មណ៍និងកែលម្អ។ ឧទាហរណ៍ជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅការកែលម្អរូបរាងរបស់យើងគឺត្រូវរៀនពីរបៀបថែរក្សារាងកាយរបស់យើង។ រាងកាយរបស់យើងគឺជាកង្វល់សុខភាពដ៏ធំបំផុតរបស់ស្ត្រីសព្វថ្ងៃហើយយើងភាគច្រើនចង់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលប៉ុន្តែជាអកុសលស្ត្រីភាគច្រើននៅតែមិនមានសុខភាពល្អ។ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរសុខភាពរបស់អ្នកតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកមើលទៅអស្ចារ្យ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងរូបរាងរបស់អ្នក។ ដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហានរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងទទួលបាននូវរូបរាងដែលអ្នកចង់បានហើយមើលទៅស្រស់ស្អាត។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរនៃការមើលទៅអស្ចារ្យអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អការធ្វើលំហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវអាហារបំប៉នត្រឹមត្រូវនិងភ្លើងបំភ្លឺត្រឹមត្រូវ។ អ្នកក៏ត្រូវប្រាកដថាផឹកទឹកឱ្យបានច្រើនដើម្បីអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

មតិថ្មី

Lives

Jenna Camacho

Lives គឺទំនងជាជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បង្កើនការតវា៉របស់អ្នកហេតុអ្វ...

BioLab

BioLab

Jenna Camacho

ជឿទុកចិត្តលើបទពិសោធន៏ជាច្រើនដែលកំពុងលេចឡើងនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកដែលស្រលាញ់ជាមួយ BioLab ធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែ...