គេងស្រមុកតិច: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

ខ្ញុំបានអានច្រើនហើយខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

ការស្រមុកគឺជាសម្លេងដែលអាចស្តាប់បាននិងមិនល្អដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីតរបស់រាងកាយដែលមានពីរផ្នែកគឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលមានការអាណិតអាសូរនិងប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីត។ ជាលទ្ធផលមនុស្សជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការបញ្ឈប់ការស្រមុកហើយពួកគេអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ។ វាក៏អាចនាំឱ្យមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែរ។ អ្នកអាចអានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំវិធីបញ្ឈប់ការស្រមុក។ មានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដើម្បីដឹងមុនពេលអ្នកសាកល្បង។ 1. នៅពេលខ្ញុំនិយាយថា“ ស្រមុក” ខ្ញុំកំពុងនិយាយសំលេងដែលយើងបង្កើតនៅពេលបំពង់ករបស់យើងពោពេញទៅដោយខ្យល់។ នេះមានន័យថាការស្រមុកភាគច្រើនជាលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីត (ភីអេសអេស) - ប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងចង្វាក់បេះដូងនិងមុខងារសំខាន់ៗដទៃទៀតដូចជាសាច់ដុំក្នុងសួតរបស់យើង។ អ្នកពិតជាអាចមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលអ្នកខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្រមុកច្រើន។ ហើយវាត្រូវការពេលយូរសម្រាប់ប្រព័ន្ធធាតុបង្កជំងឺដើម្បី "ធ្វើការវាវេទមន្ត" កាន់តែអាក្រក់ការស្រមុកនឹងកាន់តែអាក្រក់។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនអាច hear ការស្រមុកមានកត្តាសំខាន់ពីរដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះវាគឺសកម្មភាពប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលមានលក្ខណៈផារ៉ាស៊ីនិងអាណិតអាសូរ។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Snore

Snore

Jenna Camacho

ការស្រមុកតិចជាងមុនត្រូវបានសំរេចដោយការ Snore សន្មតដែលងាយស្រួលបំផុត។ អ្នកទាំងនោះបង្ហាញថាអ្នកប្រើសប្បា...