ការដេក: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

ខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលដូចខាងក្រោមៈ

ថ្នាំងងុយគេង៖ មនុស្សជាច្រើនជឿថាថ្នាំងងុយគេងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើអោយដំណេករបស់អ្នកប្រសើរឡើង។ ថាំប់អាចបណា្ខលឱ្យមានការគេងមិនលក់ដលបណា្ខលឱ្យមានការងងុយគេង។ ខ្ញុំក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរហើយវាមិនស្តាប់ទៅដូចគ្រូពេទ្យនៅលើគេហទំព័រនេះណែនាំអោយប្រើថ្នាំងងុយគេងទេព្រោះពួកគេនិយាយថាថ្នាំងងុយគេងមានគ្រោះថ្នាក់។ អារម្មណ៍តានតឹង៖ ស្ថេរភាពអារម្មណ៍គឺជាថ្នាំដែលជួយឱ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនចូលចិត្តថ្នាំហើយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចប្រើវាបានល្អ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពនោះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឱ្យសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមុនពេលប្រើស្ថេរភាពអារម្មណ៍។ ថ្នាំអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងនិងខឹងដែលអាចនាំឱ្យអ្នកជៀសវាងការទៅជួបគ្រូពេទ្យ។ ដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកនៅក្មេងហើយមិនដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនោះអ្នកនឹងខឹងខឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តឬឆាប់ខឹង។ ស្ថេរភាពអារម្មណ៍អាចមានផលប៉ះពាល់ដូច្នេះអ្នកត្រូវយកវាទៅជាមួយការត្រួតពិនិត្យមនុស្សពេញវ័យ។ ពួកគេក៏អាចបណ្តាលឱ្យឈឺក្បាលនិងវិលមុខផងដែរ។ មានមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវព្យាយាម។ អ្វីដែលល្អបំផុតគឺត្រូវធ្វើតារាងបញ្ជីថ្នាំទាំងអស់របស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចដឹងថាតើអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Sleep Well

Jenna Camacho

Sleep Well អាចជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃការគេងរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូ...